Tervetuloa Eräjärvelle!

ERÄJÄRVEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA


Eräjärven Seudun vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992. Laitos toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään sekä laitoksen itse tuottamaa että Orivedeltä ostettua pohjavettä. Vuonna 2010 tehtiin yhdysputki Orivedeltä Eräjärvelle.

Vettä jaetaan entisen Eräjärven alueelle, osaan entistä Längelmäkeä (Västilä, Puharila, Attila) sekä Vehkalahdesta Eräjärvelle päin mukaan lukien Pitkäjärvi, Pajukanta ja Koppala.

Eräjärven seudun vesiosuuskunnan hallitus

  • Tuomo Hirtolahti, hallituksen puheenjohtaja t.hirtolahti(a)hotmail.fi
  • Ari Mäkitalo ari.makitalo(a)tampere.fi
  • Risto Lemmetty rlemmetty(a)gmail.com
  • Petri Uotila pepe.uotila(a)gmail.com
  • Tero Lehtinen lehdykka(a)outlook.com
  • Toimitusjohtaja Päivi Sillanpää 
  • 040 5533 428 
  • esvo(a)erajarvi.net 

Taksat 

Eräjärven seudun vesiosuuskunta ostaa täydentävän veden kaupungilta ja on sitoutunut noudattamaan samoja taksoja. 

Veden käyttömaksu 1.3.2017 alkaen 2,17 €/m3
Sis. alv 24%

Veden perusmaksu 1.1.2022 alkaen  80,00€/ vuosi   sis.alv 24%Hyödyllistä tietoa

Jäsenkirjeet


Yleiset toimitus- ja sopimusehdot


Vesiosuuskunnan säännöt


Vesiosuuskunnan toiminta-alueet kartalla


Rekisteriseloste


Kameravalvonnan rekisteriseloste


Vesinäytetulokset

Riskienhallinta

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Eräjärven Seudun vesiosuuskunnan veden hankinnassa, käsittelyssä ja jakelussa on selvitetty riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä valtakunnallisella WSP-ohjelmalla (Water Safety Pian).

Suunnitelmassa on tarkasteltu pohjavesialue, vedenkäsittelylaitos sekä vedenjakeluverkosto. Riskien kartoitustyö on tehty yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisten sekä Oriveden ympäristönsuojelun kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tehtävillä tilannekatsauksilla.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on viimeksi hyväksytty 24.10.2016. Suojelusuunnitelman laati ryhmä, johon kuuluivat edustajat mm. vesihuoltolaitokselta, Ely-keskuksesta, ympäristönsuojelusta, terveydensuojelusta, pelastuslaitokselta sekä kunnan kaavoituksesta. Pohjavesien suojelutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan suojelusuunnitelmassa havaittujen riskien tilannetta sekä päivittämään tehdyt pohjavettä suojelevat toimet ja mahdolliset tarvittavat jatkotoimet. Suojelusuunnitelma on huomioitu myös riskienhallintasuunnitelman laadinnassa