Tervetuloa Eräjärvelle!

ERÄJÄRVEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA


Eräjärven Seudun vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992. Laitos toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään sekä laitoksen itse tuottamaa että Orivedeltä ostettua pohjavettä. Vuonna 2010 tehtiin yhdysputki Orivedeltä Eräjärvelle.

Vettä jaetaan entisen Eräjärven alueelle, osaan entistä Längelmäkeä (Västilä, Puharila, Attila) sekä Vehkalahdesta Eräjärvelle päin mukaan lukien Pitkäjärvi, Pajukanta ja Koppala.


Eräjärven seudun vesiosuuskunnan hallitus

  • Tuomo Hirtolahti, hallituksen puheenjohtaja t.hirtolahti(a)hotmail.fi
  • Timo Raita-aho, hallituksen varapuheenjohtaja timo.raitaaho(a)gmail.com
  • Ari Mäkitalo ari.makitalo(a)pp3.inet.fi
  • Risto Lemmetty rlemmetty(a)gmail.com
  • Petri Uotila pepe.uotila(a)gmail.com

  • Toimitusjohtaja Päivi Sillanpää 
  • 040 5533 428 
  • esvo(a)erajarvi.net Taksat 

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksoja laskettiin 1.1.2017 alkaen. Eräjärven seudun vesiosuuskunta ostaa täydentävän veden kaupungilta ja on sitoutunut noudattamaan samoja taksoja. 

Veden käyttömaksu 1.3.2017 alkaen 2,17 €/m3
Sis. alv 24% 

Veden perusmaksu 1.3.2020 alkaen 60,00 €/vuosi    Sis.alv 24%

Veden perusmaksu 1.1.2021 alkaen  80,00€/ vuosi   sis.alv 24%


MUUT PALVELUMAKSUT  1.1.2022 alkaen
Sis. alv 24%. Hintoihin lisätään mahdolliset matkakulut 

Vesimittarin testausmaksu  60,00 €

Vesimittarin luentamaksu   30,00 €

Talosulkuventtiilin avaaminen/sulkeminen 30,00 €/kerta

Vesimittarin irrotus /kiinnitys  60,00 €/käynti

Vesipostin avain 50,00 €/vuosi

      Lisämittarimaksu 5m³ 12 €/v

Jäätyneen vesimittarin vaihtaminen 240,00

Sis. mittarin ja vaihtotyön, tilattava aina vesiosuuskunnalta

     Sulkuventtiilin vaihtotyö 420€

     -jos tekninen vika vesiosuuskunta antaa sulun

     -jos ulkoisesti vaurioitunut: vesiosuuskunta veloittaa sulun 105€.

     Tonttisulkujen korjaus-vaihtotyö on aina tilattava vesiosuuskunnalta

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa

ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.


Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on 7,0 % (kulloinkin voimassa oleva korkolain korko).

Perimiskustannuksina veloitetaan 5 euroa jokaisesta maksukehotuksesta.

Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.Hyödyllistä tietoa

Uusin jäsenkirje 2021


Yleiset toimitus- ja sopimusehdot


Vesiosuuskunnan säännöt


Vesiosuuskunnan toiminta-alueet kartalla

Vesiosuuskunnan hinnasto 1.5.2022 alkaen


Rekisteriseloste


Kameravalvonnan rekisteriseloste


Vesinäytetulokset

Riskienhallinta

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Eräjärven Seudun vesiosuuskunnan veden hankinnassa, käsittelyssä ja jakelussa on selvitetty riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä valtakunnallisella WSP-ohjelmalla (Water Safety Pian).

Suunnitelmassa on tarkasteltu pohjavesialue, vedenkäsittelylaitos sekä vedenjakeluverkosto. Riskien kartoitustyö on tehty yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisten sekä Oriveden ympäristönsuojelun kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tehtävillä tilannekatsauksilla.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on viimeksi hyväksytty 24.10.2016. Suojelusuunnitelman laati ryhmä, johon kuuluivat edustajat mm. vesihuoltolaitokselta, Ely-keskuksesta, ympäristönsuojelusta, terveydensuojelusta, pelastuslaitokselta sekä kunnan kaavoituksesta. Pohjavesien suojelutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan suojelusuunnitelmassa havaittujen riskien tilannetta sekä päivittämään tehdyt pohjavettä suojelevat toimet ja mahdolliset tarvittavat jatkotoimet. Suojelusuunnitelma on huomioitu myös riskienhallintasuunnitelman laadinnassa